Passivt medlem

Pris: 300,00 DKK
Beskrivelse

Som medlemmer kan optages personer, som sympatiserer med klubbens formål.
Som "Passivt medlem" kan/må man ikke aktivt fungere som dommer, udvikler, vejleder og/eller instruktør.
Efter din indmeldelse vil den blive gennemgået for, at sikre os du er berettiget til aktivt medlemskab, jfr. foreningens love.
Du vil herefter snarest muligt blive kontaktet, af vores kasserer, med en bekræftelse på din indmeldelse og en opkrævning af kontingent.

Kontingent

Det koster kr. 300 om året at være passivt medlem i LFFK og kontingentet opkræves årligt med hovedforfald den 31. januar.